Publicaties

Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : veeljarige effecten van evenwichtsbemesting

Ehlert, P.A.I.; Dekker, P.H.M.

Samenvatting

De landbouwsector maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van verminderd fosfaatgebruik door de invoering van het stelsel van gebruiksnormen. Effecten van evenwichtsbemesting op de opbrengst en de kwaliteit en op het milieu worden onderzocht. In dit zesde infoblad over dit thema worden unieke gegevens besproken van uitvoerige meetprogramma’s in de periode 2002-2007 van veeljarige veldproeven op bouwland