Publicaties

Verhoging efficiëntie fosfaatbemesting

Dekker, P.H.M.; Postma, R.

Samenvatting

Akkerbouwers maken zich ongerust over de aanscherping van de gebruiksnorm voor fosfaat. Zij vrezen dat dit ten koste gaat van de opbrengst van de gewassen en dat het moeilijk wordt om de fosfaattoestand van de grond op peil te houden. Ook vreest men dat de verlaging van de gebruiksnorm de mogelijkheden beperkt om het organisch stofgehalte van de grond op peil te houden. Er kan bij een verlaagde gebruiksnorm minder mest worden toegediend. In dit rapport wordt bestaande kennis over het belang van fosfaatbemesting op een rijtje gezet en wordt inzicht gegeven in ontwikkelingen om de efficiƫntie van fosfaatbemesting te verhogen. Deze bureaustudie is een coproductie van PPO-agv en NMI (Nutriƫnten Management Instituut) en is uitgevoerd in opdracht van het Productschap Akkerbouw