Publicaties

Biologische bedrijven als ark van Noach : naar een nieuw beloningssysteem voor natuur- en landschapsbeheer

Stortelder, A.H.F.; Bruinsma, J.L.M.; Hendriks, K.; Korevaar, H.; Smeding, F.; Willems, S.

Samenvatting

Biologische bedrijven hebben relatief hoge natuur- en landschapswaarden. Er is echter veel meer mogelijk. Anton Stortelder verkende samen met collega’s en boeren in drie regio’s hoe biologische boeren de kwaliteit van natuur en landschap verder kunnen versterken. In de Noordoostpolder (akkerbouw op kleigronden), Noordwest-Overijssel – Zuidwest-Drenthe (overgang veengrond-zandgrond) en De Graafschap (zandgebied met landgoederen) zijn de streekeigen natuur- en landschapswaarden verkend en is een peiling gehouden onder de biologische boeren uit die regio’s over hun motivatie en ideeën ten aanzien van de versterking van hun rol als natuurbeheerder