Publicaties

Maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de visserij : een verkenning naar een MKBA in een mariene omgeving

Buisman, F.C.; Vos, B.I. de

Samenvatting

Een MKBA is een belangrijk evaluatie-instrument bij grote (infrastructurele) projecten. De meeste van de investeringsprojecten waarvoor een MKBA wordt uitgevoerd, vinden echter op het land plaats. Het uitvoeren van een MKBA voor projecten in een mariene omgeving, brengt andere waarderingsvraagstukken met zich mee. In dit rapport staan de effecten van en op de visserij op de Noordzee centraal