Publicaties

Schade aan waterkeringen door omgevallen bomen na de storm van 18 januari 2007 : een enquête onder de Nederlandse Water- en Hoogheemraadschappen

Frissel, J.Y.; Huiskes, H.P.J.

Samenvatting

In januari 2007 heeft Nederland 3 keer met storm te maken gehad, waarvan de storm van 18 januari de zwaarste was. Deze storm was tevens de zwaarste storm van de afgelopen 5 jaar. Ook door beplantingen op waterkeringen mag de veiligheid van het achterliggende gebied niet in gevaar komen. Om na te gaan hoe de waterkeringen de zware storm doorstaan hebben, en of er schade is ontstaan door omgewaaide/ontwortelde bomen op primaire of regionale waterkeringen, is door Alterra in opdracht van Rijkswaterstaat een enquête uitgevoerd onder de waterschappen en hoogheemraadschappen