Publicaties

Het topsysteem van de ondergrond: Een reactievat. Deelrapport 5. Bruikbaarheid van reactiviteitsgegevens voor herleiden conserverend vermogen van de bodem m.b.t. archeologisch erfgoed

Klein, J.; Griffioen, J.; Huisman, D.J.; Alterra - Centrum Landschap