Publicaties

Voorstudie aalkweek en duurzaam beheer

Dekker, W.

Samenvatting

Het gaat niet goed meer met de Europese aal. Teneinde de achteruitgang te stoppen, heeft de Europese Unie een herstelplan opgezet. Hierin wordt de uitzet van glasaal als één van de mogelijke herstelmaatregelen genoemd. In dit rapport wordt op verzoek van de Fa. Foppen paling en Zalm een projectplan uitgewerkt om te onderzoeken, of het voordeliger zou zijn de uit te zetten glasaal eerst in een kwekerij op te kweken tot pootaal; dit zou de sterfte in de jongste stadia kunnen vermijden. Het beschreven onderzoek beoogt vast te stellen, in welke mate verbeterde overleving en gewenningsproblemen bij overzet naar het wild een rol spelen.