Publicaties

Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw, 2008

Bont, C.J.A.M. de; Everdingen, W.H. van; Knijff, A. van der

Samenvatting

Dit rapport geeft zicht op het economisch resultaat van agrarische bedrijfstypen en van de gehele land- en tuinbouw. Voor diverse typen worden ramingen van de resultaten in 2008 gepresenteerd. Daarnaast wordt een analyse gegeven van de uitkomsten van groepen bedrijven uit het Bedrijven-Informatienet tot 2007. Zo worden van bedrijven in de veehouderij, akkerbouw en tuinbouw de opbrengsten, kosten, rentabiliteit en inkomen gepresenteerd. Ook wordt van enkele bedrijfstypen de spreiding in de inkomens en de ontwikkeling van vermogen en investeringen uiteengezet. Voor de gehele land- en tuinbouw wordt voor 2008 de productiewaarde, de netto toegevoegde waarde en het inkomen geraamd. This report provides an overview of the economic results realised by various types of farms as well as the overall agricultural and horticultural sector. Estimates are presented of the results realised in 2008 for various types of farms. In addition, an analysis is presented of the results realised until 2007 for groups of farms from the Bedrijven-Informatienet (Farm Accountancy Data Network). For example, the production, costs, profitability and income are presented for livestock farms, arable farms and horticultural holdings. For some types of farms, the fluctuations in income and the changes in capital and investments over time are also described. The production value, the net added value, and the income over 2008 are also estimated for the overall agricultural and horticultural sector.