Publicaties

Minder agrarisch natuurbeheer door hoge landbouwprijzen

Leneman, H.; Schrijver, R.A.M.

Samenvatting

De prijzen van granen, mengvoeders en melk zijn de afgelopen periode sterk gestegen.Betekent dit dat boeren minder vaak zullen kiezen voor agrarisch natuurbeheer, nu ze met de productie van voedsel meer kunnen verdienen? LEI-onderzoek laat zien dat op melkveebedrijven de bereidheid om aan agrarisch natuurbeheer deel te nemen daadwerkelijk af kan nemen. De gevolgen voor de deelnamebereidheid in de graasveehouderij en de akkerbouw zijn waarschijnlijk geringer. Dit artikel geeft de hoofdlijnen van LEI rapport "Deelnamebereidheid bij stijgende landbouwprijzen"