Publicaties

Verdediging van Nederlands milieubeleid in Brussel wordt `n opgave

Jonkers, D.; Aarts, H.F.M.

Samenvatting

Douwe Jonkers, manager Landbouw, Mest en Mineralen bij het ministerie van VROM en namens VROM lid van het Europese Nitraatcomité voert samen met collega's onderhandelingen over het derogatiebeleid in Brussel. Volgens hem zijn maatregelen op bedrijfsniveau nodig om het Nederlandse milieubeleid te kunnen verdedigen