Publicaties

Recreatief gebruik van water : achtergronddocument bij Natuurbalans 2008

Vreke, J.; Wulp, N.Y. van der; Donders, J.L.M.; Goossen, C.M.; Vries, S. de; Boer, T.A. de; Henkens, R.J.H.G.

Samenvatting

Voor de rol van water is onderscheid gemaakt tussen zogenaamde kleine wateren en grote wateren. Kleine wateren als beekjes, vennen en sloten zijn een onderdeel van het landschap en hebben als zodanig invloed op de aantrekkelijkheid en de beleving. Grote wateren zijn dominant in het landschap en daardoor bepalend voor de aantrekkelijkheid en de beleving daarvan. Water vergroot de levendigheid van en de variatie in het landschap. Aspecten van water met een positieve invloed op de waardering van landschap, zijn een vloeiend en natuurlijk verloop van oevers, de openheid van het water en de mate waarin het waterlandschap is te voorspellen aan de hand van de rest van het landschap. Tweederde van de Nederlanders vindt water mooier als er geen menselijke sporen zichtbaar zijn. De meeste mensen zien horizonvervuiling als een van de belangrijkste bedreigingen voor het landschap