Publicaties

Hennen met uitloop gezond houden

Fiks-van Niekerk, T.G.C.M.

Samenvatting

“We krijgen alle ziekten terug die mijn opa vroeger bij zijn kippen had”, verzuchten veel pluimveehouders bij alternatieve huisvestingssystemen met buitenuitloop. En dan mogen zij ook nog niet onbeperkt medicijnen inzetten. Er bestaat immers een risico op residuvorming in de eieren. De mogelijkheden die er wel zijn om hennen met uitloop gezond te houden, zijn nu gebundeld in het boek Gezondheid van biologische leghennen