Publicaties

Samen breien aan gebiedsontwikkeling : verkenning van de theorie over het gebruik van wetenschappelijke kennis in gebiedsprocessen

Klostermann, J.E.M.; Geerling-Eiff, F.A.; Schut, M.; Slobbe, E.J.J.; Terwisscha Van Scheltinga, C.T.H.M.; Wielinga, E.

Samenvatting

Zowel regionale partijen als wetenschappers geloven dat gebiedsgerichte kennisproductie effectief kan zijn voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Toch blijkt dat de ingebrachte wetenschappelijke kennis in de praktijk niet altijd wordt gewaardeerd, of anders wordt gebruikt dan door de wetenschappers is bedoeld. Om dit te kunnen begrijpen is meer inzicht nodig in kennis­processen. Het project 'Samen breien aan gebiedsontwikkeling' omvat een verkenning van theorie over het gebruik van wetenschappelijke kennis in gebiedsprocessen. Het is vooral uitgevoerd om theorie over kennisprocessen beschikbaar te maken voor wetenschappers die kennis leveren in gebiedsprocessen