Publicaties

Keuzes in het internationale biodiversiteitsbeleid : verkenning van de beleidstheorie achter de internationale aspecten van het Beleidsprogramma Biodiversiteit (2008-2011)

Kamphorst, D.A.

Samenvatting

De aanleiding voor dit onderzoek was het verschijnen van het Beleidsprogramma Biodiversiteit (2008-2011) in de zomer van 2008. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is hierin gevraagd om het programma te evalueren, waaronder ook de Nederlandse activiteiten voor biodiversiteit in het buitenland. PBL was geïnteresseerd in meer inzicht in de argumenten van de beleidsmakers achter het beleidsprogramma biodiversiteit. Dit zou kunnen bijdragen aan het onderbouwen van keuzes van het PBL voor evaluatie activiteiten van het beleidsprogramma biodiversiteit in de komende jaren (2008-2011)