Publicaties

De plantage

Animal Sciences Group (ASG)

Samenvatting

Eén van de ontwerpen uit het project 'Houden van hennen' is De Plantage: een houderijsysteem voor leghennen, waarin het accent ligt op dynamiek, ontdekking en buiten zijn. In het ontwerp zijn de plekken voor de verschillende activiteiten van leghennen van elkaar gescheiden, en gerangschikt volgens het dagritme van de kip