Publicaties

Biologische leghennen: gezond, gezonder, gezondst : de relatie tussen bedrijfsfactoren en diergezondheid

Bestman, M.W.P.; Wagenaar, J.P.

Samenvatting

Dit is het verslag van een onderzoek naar de relatie tussen diverse bedrijfsfactoren enerzijds en diergezondheid en –welzijn anderzijds op biologische werkende legpluimveebedrijven. Het onderzoek is uitgevoerd omdat er geen overzicht was van de gezondheidsstatus en pluimveehouders die er problemen mee hadden, handvatten wilden hebben om de gezondheid goed te houden of te bevorderen. Er zijn 49 koppels bezocht op 43 bedrijven op het moment dat de hennen tussen de 50 en 60 weken oud waren. Er was een vragenlijst voor de pluimveehouder, er werden 50 kippen fysiek beoordeeld, er werden waarnemingen gedaan in de stal en in de uitloop, er werden 30 eerstesoort eieren meegenomen en er werd een mestmonster genomen. De vragenlijst ging over bedrijfstype, ras, inrichting van stal en uitloop, voeding, ziekten en uitval, uitloopgebruik, management, mensdierrelatie en productie. De 50 kippen werden beoordeeld op kamkleur, verenkleed, huidskleur op kale plekken, huidwonden, voetzoolwonden, borstbeenvervormingen en ze werden gewogen voor gewicht en uniformiteit van het koppel. Van 35 koppels waren gegevens beschikbaar uit de opfok. Deze zijn verzameld middels een vragenlijst