Publicaties

Het belang van hoog waterpeil en bemesting voor de Grutto: 2. de kuikenfase

Kleijn, D.; Dimmers, W.J.; Kats, R.J.M. van; Melman, T.C.P.

Samenvatting

Weidevogels behoren tot de snelst achteruitgaande soortengroepen in Nederland, ondanks de recent sterk toegenomen beheerinspanningen gericht op het behoud van deze groep vogels. In een serie van twee artikelen wordt ingegaan op het effect van twee belangrijke beheermaatregelen, bemesting en waterpeilbeheer, op de Grutto (Limosa limosa). In het tweede artikel wordt ingegaan op de kwaliteit van de habitat voor gruttokuikens, waar juist de insectenrijkdom in het lange gras van belang is.