Publicaties

Visserij in cijfers 2009

Taal, C.; Bartelings, H.; Beukers, R.; Duijn, A.P. van; Oostenbrugge, J.A.E. van

Samenvatting

Deze jaarlijkse rapportage over de Nederlandse visserij bevat gegevens over de bedrijfsresultaten en financiƫle positie van de kottervisserij in 2008 met ramingen voor 2009, en met vergelijkende cijfers van voorgaande jaren. Naast de bedrijfseconomische gegevens van de kottervisserij wordt ook ingegaan op uitkomsten van de overige kleine zeevisserijvloot, op resultaten van de grote zeevisserij, de mosselcultuur en de oestersector en daarnaast ook op ontwikkelingen in de handel in visproducten met het buitenland. Over de visteeltsector wordt niet gerapporteerd vanwege gebrek aan actuele gegevens. This annual report about Dutch fisheries contains data about the business results and financial position of cutter fisheries in 2008, with estimates for 2009 and comparative figures from previous years. Besides economic data relating to cutter fisheries, the report also studies the net results of the other small high seas fishing fleet, the results of large high seas fisheries, mussel farming and the oyster sector, as well as developments in international trade in fish products. The report does not address the fish farming sector due to lack of current data.