Publicaties

Leven om te eten : Surinaamse en Antilliaanse vrouwen over eten, bewegen en overgewicht

Wijk-Jansen, E.E.C. van; Jager, L.C.; Kroon, S.M.A. van der

Samenvatting

In dit onderzoek is op basis van literatuurstudie en kwalitatief onderzoek meer inzicht verkregen in verklaringen voor het meer vóórkomen van overgewicht en obesitas bij vrouwen met een Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Op basis van deze inzichten wordt een aantal aanbevelingen afgeleid voor overheidscommunicatie over overgewicht en obesitas richting vrouwen met deze afkomst.