Publicaties

Eindrapport van de evaluatie van het LMM : scenario's voor het programma vanaf 2011

Klijne, A. de; Reijs, J.W.; Hoop, J.G. de; Leeuwen, T.C. van

Samenvatting

Het RIVM en het LEI hebben de manier waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is opgezet, geƫvalueerd. Op basis hiervan zijn vervolgens drie scenario's opgesteld om het LMM vanaf 2011 vorm te geven. Alle drie de scenario's bieden mogelijkheden om te bezuinigen. De mate waarin dat gebeurt, en de mate waarin wordt voldaan aan de eisen die de ministeries van VROM, LNV en VenW stellen aan het LMM, verschillen per scenario. De resultaten van deze evaluatie zijn getoetst door de Technische Commissie Bodem (TCB).