Publicaties

De toestand van de Nederlandse aalstand en aalvisserij in 2010

Graaf, M. de; Bierman, S.M.

Samenvatting

De intrek van jonge aal (glasaal) uit zee naar onze binnenwateren wordt bemonsterd op 12 plaatsen langs de kust. In Den Oever is sinds 1938 een intensief programma uitgevoerd, elders is tussen 1970 en 1995 een netwerk van vrijwilligers opgezet. De resultaten tonen een sterke afname sinds 1980 en het glasaal niveau is momenteel minder dan 5 % van het vroegere niveau. De laatste tien jaar is de intrek van een vergelijkbaar laag niveau.