Publicaties

The use of light traps in monitoring abundance of glass eel

Graaf, M. de; Heul, J.W. van der; Willigen, J.A. van; Leijzer, T.B.

Samenvatting

Door de sterke afname van de glasaalintrek verkeert de jaarlijkse bemonstering in de problemen. De kosten van het huidige arbeidsintensieve kruisnetprogramma zijn hoog en de sterke afname van de glasaalvangsten brengen de statistische betrouwbaarheid in gevaar. De ontwikkeling van een nieuwe, betrouwbare en betaalbare methode om de jaarlijkse glasaalmonitoring uit te voeren is belangrijk voor het beheer van de in zorgwekkende toestand verkerende aalstand. In 2010 is er aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijkheid lichtvallen in te zetten als methodiek voor het monitoren van absolute dichtheden glasaal. Het onderzoek in 2010 heeft duidelijk aangetoond dat het twijfelachtig is of lichtvallen een goed alternatief zijn voor de huidige kruisnetbemonstering