Publicaties

Vaste grond onder de voeten? Geactualiseerd Bodemkundig Informatie Systeem informeert over onzekerheid

Knotters, M.; Brus, D.J.; Heuvelink, G.B.M.; Kempen, B.; Vries, F. de; Walvoort, D.J.J.

Samenvatting

Als je vaste grond onder de voeten hebt, dan hoef je niet meer te twijfelen. Maar hoe zeker kun je zijn over de grond onder je voeten? Hoe betrouwbaar is de bodemkaart, schaal 1:50.000?