Publicaties

Waardewerken

Dekking, A.J.G.

Samenvatting

Waardewerken is een initiatief van 18 multifunctionele agrarisch ondernemers samen met de Animal Sciences Group en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten, beiden gevestigd in Lelystad en deel uitmakend van Wageningen UR. Waardewerken is onderdeel van het LNV-onderzoeksprogramma 400-V Multifunctionele Bedrijfssystemen