Publicaties

Genetische variatie voor de toekomst

Hiemstra, S.J.; Windig, J.J.; Napel, J. ten; Oldenbroek, J.K.

Samenvatting

In dit essay benadrukken de auteurs het belang van genetische diversiteit in landbouwhuisdieren en het belang van verscheidenheid bij de ontwikkeling van veehouderijsystemen voor de toekomst. Dit in het licht van het streven naar mondiale voedselzekerheid en behoud van biodiversiteit in bredere zin.