Publicaties

Teelt de grond uit: appel, Thema: Teelt de grond uit BO-12.03-009-013

Maas, M.P. van der

Samenvatting

Onderzoek moet uitwijzen of er perspectief is voor een rendabele substraatteelt met zeer lage stikstofemissie voor de teelt van appel. In 2010 oriƫnterend onderzoek naar het juiste substraat en en de juiste substraathouder bij een watergeefstrategie met continue drainage van 30% voor regulatie via EC en in 2011 t/m 2013: meerjarige proef waarin, bij het meest perspectiefvolle teeltsysteem, de regulatie van scheut- en vruchtgroei onderzocht wordt en waarin enkele andere teeltsysteemvarianten onderzocht worden