Publicaties

Duurzaamheid van biobased producten : energiegebruik en broeikasgasemissie van producten met suikers als grondstof

Bos, H.L.; Conijn, J.G.; Corre, W.J.; Meesters, K.P.H.; Patel, M.

Samenvatting

In deze studie is onderzocht hoe de duurzaamheid van verschillende biobased producten die uit fermenteerbare suikers kunnen worden gemaakt zich tot elkaar verhoudt. Daarbij is gekeken naar het gebruik van niet-hernieuwbare energie en de uitstoot van broeikasgassen tijdens het gehele productieproces, inclusief het telen van de gewassen. Er zijn vijf verschillende gewassen met elkaar vergeleken. In de studie zijn verschillende invalshoeken gekozen, waarbij in het ene geval er voor wordt gekozen de co-producten te verzamelen en om te zetten in energie, en in het andere geval de huidige landbouwpraktijk wordt aangenomen, waarbij co-producten deels op het land blijven liggen. Verder wordt het effect getoond van verschillende manieren om de data te presenteren. Drie manieren van presenteren leiden schijnbaar tot verschillende conclusies.