Publicaties

Meer groei dan vergroening : mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers = More growth than greening : possible impact of CAP 2014-2020 for dairy farmers and arable farmers

Zijlstra, J.; Wolf, P.L. de; Prins, H.; Doornewaard, G.J.; Smit, A.B.; Daatselaar, C.H.G.; Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H. van den; Cooten, W.C. van

Samenvatting

Voor 35 melkveehouders en 12 akkerbouwers zijn de mogelijke gevolgen van de herziening 2014 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU verkend. Gekeken is naar de resultaten voor strategie, inkomen en de belangstelling voor groenblauwe diensten en subsidies voor investeringen in duurzaamheid.