Publicaties

Genetisch management van het Brandrode rund

Windig, J.J.; Hoving, A.H.

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de (genetische) situatie van het Brandrode rund en het aandragen van bouwstenen voor een goed genetisch beheer. Het belangrijkste probleem is dat er relatief veel dieren met onbekende afstamming in de populatie zijn. Om dit probleem te ondervangen zijn DNA-bepalingen gebruikt. Het aantal reeds aanwezige DNA-bepalingen is op verzoek aangevuld met extra bepalingen. Als gevolg hiervan is het mogelijk gebleken de situatie met betrekking tot verwantschap en inteelt redelijk betrouwbaar in kaart te brengen. De inteelttoename in de Brandroden was tot 2005 hoog. Een goed teken bij Brandroden is dat er relatief veel stieren in gebruik zijn. Er zijn mogelijkheden om de intteelttoename te beperken, met name door gebruik te maken van relatief onverwante stieren. Stieren in de genenbank blijken belangrijk ter ondersteuning van de diversiteit. Met behulp van de optimale contributie methode zijn de stieren gerangschikt op hun bruikbaarheid om inteelt te verminderen.