Publicaties

Naar Fytopia; Heroverweging van het fytosanitair beleid met behulp van een bestuurskundig kader

Bremmer, J.; Slobbe, R.B.

Samenvatting

Het fytosanitair beleid kan hervormd worden door te toetsen of ondernemers invasieve plantenziekten en -plagen willen én kunnen beheersen. Besmetting van plantaardige producten met invasieve plantenziekten leidt tot welvaartverlies door marktfalen. Marktfalen komt door het optreden van externe effecten en informatie-asymmetrie in de markt voor plantaardige producten. De overheid is verantwoordelijk voor het corrigeren van dit marktfalen als publieke belangen in het geding zijn. Zij kan daarbij meer dan nu gebeurt gebruik maken van ondernemers. Of dit mogelijk is, hangt af van drie factoren die getoetst worden in een bestuurskundig kader: 1. Zijn de ondernemers op de hoogte van de risico's die gepaard gaan met de handel in plantaardige producten?; 2. Hebben zij belang bij het verminderen van het risico?; 3. Zijn zij in staat het risico te verminderen? Wanneer deze drie vragen met ja beantwoord worden, kan de overheid meer verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven leggen.