Publicaties

Control of Highly Pathogenic Avian Influenza; Epidemiological and economic aspects

Backer, J.A.; Bergevoet, R.H.M.; Fischer, E.A.J.; Nodelijk, G.; Bosman, K.J.; Saatkamp, H.W.; Roermund, H.J.W. van

Samenvatting

Epidemieƫn van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) kunnen een grote invloed hebben op het dierenwelzijn, de pluimveesector en, vanwege de zoƶnotische aard, ook op de volksgezondheid. Vanwege de vele mogelijke insleeproutes, reservoirs en mutaties in laag pathogene AI (LPAI) loopt het pluimvee in Nederland voortdurend het gevaar te worden besmet met HPAI. In geval van een uitbraak moeten de besmette boerderijen worden geruimd, moet het transport worden gereguleerd, moeten er beschermings- en toezichtsgebieden worden opgezet en moeten gevaarlijke contacten worden opgespoord, dit alles volgens de vereisten van de EU. Er kunnen ook bestrijdingsmaatregelen worden genomen om de blootgestelde bedrijfsdichtheid in het getroffen gebied te verkleinen door preventief ruimen of vaccineren. Net zoals in 2003, kan een nieuwe HPAI epidemie grote gevolgen hebben voor de pluimveesector. Het bestrijden van aangifteplichtige ziektes zoals AI door grootschalig preventief ruimen, wordt maatschappelijk steeds minder geaccepteerd, en de roep om alternatieve bestrijdingsmaatregelen zoals vaccinatie wordt steeds luider. Dit onderzoek ondersteunt het besluitvormingsproces.