Publicaties

Prei: teeltsystemen uit de grond: Onderzoek 2010

Os, E.A. van; Bruins, M.A.; Verhoeven, J.T.W.; Weel, P.A. van; Wijk, C.A.P. van; Wilms, J.A.M.

Samenvatting

Het onderzoeksprogramma “Teelt de grond uit” heeft zich voor prei gericht op de teelt (2008 – 2010). Voor de vervolgjaren (2011 – 2013) richt het onderzoek zich op de randvoorwaarden met betrekking tot opschaling richting een commercieel teeltsysteem. De nadruk ligt hierbij op duurzaamheid (people, planet, profit), vijversysteem en een draag/drijf systeem en hieraan gekoppeld de economische grenzen. Uit de proeven in de afgelopen jaren, aangevuld met de resultaten uit 2011, leidt tot duidelijke randvoorwaarden voor de teelt. De combinatie van plantdichtheid, buisdiameter, buislengte, moment van oogsten en het aantal teelten per jaar bepalen de randvoorwaarden waarbinnen geacteerd moet worden.