Publicaties

De beschikbaarheid van fosfaat uit de dikke fractie van gescheiden drijfmest

Schroder, J.J.; Uenk, D.; Visser, W. de

Samenvatting

Mestscheiding kan bijdragen aan een efficiënter gebruik van mineralen. Bij scheiding van dierlijke mest komt fosfaat (P) voor een groot deel in de dikke fractie terecht. Omwille van een betere scheiding worden in sommige installaties ijzerhoudende toevoegmiddelen gebruikt. Dergelijke toevoegmiddelen kunnen de beschikbaarheid van P voor gewassen verminderen. Van vier installaties zijn monsters genomen van de ingaande drijfmest en de uitgaande dikke fracties. Slechts in één van de installaties werd als toevoegmiddel 0,36 molecuul ijzer per molecuul P gebruikt. De 4 x 2 verschillende monsters werden met kleigrond vermengd en in potten opgeslagen. Na 2 en 6 maanden is de bemestende waarde van de meststoffen met die van kunstmest vergeleken. De P toestand van bouwland was significant hoger bij gebruik van kunstmest dan bij gebruik van drijfmest of dikke fractie. Drijfmesten en dikke fracties hadden een relatieve werking van 40-90%. Het laagst was de P-werking van de dikke fracties afkomstig uit de installatie die een ijzerhoudend toevoegmiddel gebruikt had.