Publicaties

Eindrapportage FAB2 2008-2011 : functionele agro biodiversiteit

Geus, J. de; Gurp, H. van; Alebeek, F.A.N. van; Bos, M.; Janmaat, L.; Molendijk, L.P.G.; Rijn, P. van; Schaap, B.F.; Visser, A.; Vlaswinkel, M.E.T.; Wal, E. van der; Willemse, J.; Zanen, M.

Samenvatting

In het door LTO Noord, ZLTO en LLTB geïnitieerde project Functionele Agrobiodiversiteit (FAB2) is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het slim benutten van levende organismen om tot duurzame landbouw te komen. Deze aanpak vraagt om een aantal aanpassingen in de bedrijfsvoering en het landschap, zodat deze organismen kunnen overleven en hun nuttige werk kunnen doen. Het nut van akkerranden hiervoor is aangetoond. In FAB2 is verkend of er slim gebruik kan worden gemaakt van landschapselementen door aanpassing van het beheer. Ook is gezocht naar eenvoudige methoden (scouting) om te bepalen of de natuur voldoende in staat is om het (luizen)probleem op te lossen. Tot slot werd gezocht naar strategieën voor het duurzaam gebruik van de bodem, zoals niet-kerende grondbewerking.