Publicaties

Duurzaam doenderzoek in de zeeuwse delta : ecosysteemdiensten in de praktijk : deelresultaat 2 : ecosysteemdienstenbenuttingskaart

Verzandvoort, S.J.E.; Smit, A.; Wilms, E.; Monfils, D.; Kuijpers-Ekart, M.

Samenvatting

Een ruimtelijke inventarisatie van ecosysteemdiensten waaruit blijkt wie de potentiƫle gebruikers zijn van ecosysteemdiensten (zoals: voedselproductie, energieproductie, drinkwaterproductie; waterberging, koolstofvastlegging, klimaatbeheersing, plaagwering; recreatie en leefbaarheid)