Publicaties

Onderzoek naar de effectiviteit van de combinatie van twee beheermaatregelen voor rode Amerikaanse rivierkreeften : de Amerikaanse rivierkreeft in het Veenweidegebied: managementsamenvatting

Boerkamp, A.; Roessink, I.; Giels, J. van; Ottburg, F.G.W.A.

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ‘Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden’ (HDSR), i.s.m. Waternet, gemeente Woerden, STOWA en Team Invasieve Exoten. In deze studie wordt onderzocht wat de impact van de, uit de literatuur, twee meest veelbelovende beheers/bestrijdingsmaatregelen van invasieve kreeften is op een populatie rode Amerikaanse rivierkreeften (Procambarus clarkii). De twee maatregelen bestaan uit het wegvangen van adulte dieren en het inzetten van predatore vis om de aantallen van de jonge dieren te controleren. In dit experiment is gekozen voor paling als roofvis omdat dit de meest voor de hand liggende keuze was gezien het beheersgebied van HDSR en Waternet. Echter deze combinatie geeft in dit experiment niet de duidelijke resultaten die vooraf verwacht werden. Dit geeft in ieder geval aan dat de impact van predatore paling op kreeftenpopulaties niet sterk genoeg was om binnen 81 dagen duidelijke effecten te sorteren of dat deze impact van andere factoren (die niet of niet afdoende in de test vertegenwoordigd waren) afhankelijk is.