Publicaties

Prei: Teeltsystemen uit de grond, onderzoek 2011

Os, E.A. van; Bruins, M.A.; Verhoeven, J.T.W.; Weel, P.A. van; Wijk, C.A.P. van; Wilms, J.A.M.

Samenvatting

Het programma Teelt de Grond uit ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw (groenten, bloembollen, boomteelt, fruit en zomerbloemen & vaste planten) die voldoen aan de Europeseregelgeving voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat de systemen naast een sterke emissiebeperkingook voordelen voor ondernemers opleveren (zoals een grotere arbeidsefficiƫntie, betere kwaliteit of nieuwemarktkansen) en gewaardeerd worden door de maatschappij. Onderzoekers van Wageningen UR (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen UR Glastuinbouw en LEI) en Proeftuin Zwaagdijk werkenin het programma nauw samen met telers, brancheorganisaties en adviseurs uit de sectoren. De financiersvan het programma zijn het Ministerie van EL&I, het Productschap Tuinbouw en diverse andere partijen.