Publicaties

KBWOT 2011: maintainingh the quality of WOT shellfish stock assessments

Troost, K.; Poelman, M.; Craeymeersch, J.A.M.; Jansen, J.M.

Samenvatting

Het Centrum voor Visserij Onderzoek (CVO) van Wageningen UR is verantwoordelijk voor de wettelijke onderzoekstaken (WOT) voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In 2011 is binnen KBWOT Visserij een project uitgevoerd met het doel om de kwaliteit van de schelpdierbestandsschattingen in de Nederlandse kustwateren te verbeteren. Resultaten, conclusies en aanbevelingen worden hier gerapporteerd.