Publicaties

Innovatie en vernieuwing in de land- en tuinbouw in 2010 gedaald

Galen, M.A. van

Samenvatting

Het aandeel vernieuwende bedrijven in de land- en tuinbouw is in 2010 gedaald ten opzichte van de twee voorgaande jaren. Het percentage kwam uit op ruim 14%. De teruggang vond vooral plaats bij de zogenaamde 'volgers', het aandeel 'innovatoren' liep juist iets op.