Publicaties

Vaste planten groeien goed op zandbedden

Haveman, K.; Slootweg, G.

Samenvatting

Vaste planten kweken los van de grond kan dat? Afgelopen jaar onderzocht PPO samen met vasteplantenkwekerij Molter de mogelijkheden. De eerste resultaten zijn hoopvol, maar voor toepassing in de praktijk is het nog te vroeg.