Publicaties

Teelt de grond uit : Op zoek naar een rendabel teeltsysteem voor zomerbloemen en vaste planten

Slootweg, G.

Samenvatting

Poster met onderzoeksinformatie.