Publicaties

Ontwikkeling van schelpdierbestanden op de droogvallende platen van de Waddenzee

Troost, K.; Drent, J.; Folmer, E.; Stralen, M.R. van

Samenvatting

Hoe staat het met de schelpdieren in de Waddenzee? Aan de hand van langjarige tijdreeksen geven we een overzicht van de ontwikkeling van Mossel (Mytilus edulis), Kokkel (Cerastoderma edule), Nonnetje (Macoma balthica) en nieuwkomer de Japanse oester (Crassostrea gigas). Hierbij speelt de vraag welke factoren bepalend zijn voor de aantalsontwikkeling van de verschillende soorten.