Publicaties

Mosselwad, onderzoeksprogramma voor herstel van mosselbanken in de Waddenzee

Jansen, J.M.; Dankers, N.M.J.A.; Ens, B.J.

Samenvatting

Hoe staat het met de schelpdieren in de Waddenzee? Aan de hand van langjarige tijdreeksen geven we een overzicht van de ontwikkeling van Mossel (Mytilus edulis), Kokkel (Cerastoderma edule), Nonnetje (Macoma balthica) en nieuwkomer de Japanse oester (Crassostrea gigas). Hierbij speelt de vraag welke factoren bepalend zijn voor de aantalsontwikkeling van de verschillende soorten