Publicaties

Mosseltransitie in de Waddenzee

Jansen, J.M.; Stralen, M.R. van; Kamermans, P.; Sas, H.

Samenvatting

Na een langdurig conflict tussen mosselsector en natuurbeschermers werd in 2009 een overeenkomst gesloten over de mosselvisserij in de Waddenzee. Daarin werd afgesproken dat de mosselvisserij op natuurlijke zaadbanken stapsgewijs verminderd zou worden, te vervangen door andere manieren van mosselzaadwinning. Op die manier, zo was de verwachting, zou de waddennatuur gespaard worden, terwijl de mosselsector kon overleven. We zijn inmiddels drie jaar verder. Worden de verwachtingen waargemaakt, en wat zijn de vooruitzichten?