Publicaties

Duurzaam landgebruik en prestatie-indicatoren : een case studie voor de Peel

Cormont, A.; Diepen, C.A. van; Hack-ten Broeke, M.J.D.; Jansen, P.C.; Janssen, S.J.C.; Roelsma, J.; Roest, C.W.J.; Smeets, P.J.A.M.; Uiterwijk, M.

Samenvatting

Verduurzaming van de landbouw en de ontwikkeling van het landelijk gebied vraagt om data en om kennis. Dat is nodig om aan te geven of een verandering bijdraagt aan verduurzaming of juist niet. Binnen Nederland kan en wil het landbouwbedrijfsleven bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de problemen op het gebied van bijvoorbeeld water- en nutriëntenhuishouding, energievoorziening en klimaatverandering, maar men heeft daarvoor de juiste tools nodig. Dit KB12-onderzoek is gestart om een beeld te krijgen van de toepasbaarheid en generieke inzetbaarheid van bestaande data en methodieken. Deze studie richt zich op intensieve landbouw in de Peel, om op basis van indicatoren, die regio-specifiek ingevuld kunnen worden, alternatieven te kunnen beoordelen op duurzaamheidsprestaties.