Publicaties

Water en nutriënten gelimiteerde gewasopbrengst : koppeling van de modellen SWAP-ANIMAO-WOFOST

Stolk, P.C.; Kroes, J.G.

Samenvatting

Dit rapport beschrijft een verkennende studie voor een methodiek waarin de bodem-nutriëntenhuishouding op dynamische wijze is gekoppeld aan gewasgroei. Voor deze studie is gewasgroei gesimuleerd met het model WOFOST, gekoppeld aan het hydrologisch model SWAP. Dit is uitgebreid met een dynamische koppeling met het biogeochemisch model ANIMO waardoor het mogelijk is terugkoppelingen tussen nutriënten, water en vegetatie te bestuderen. In een casestudie en verschillende modelexperimenten is nagegaan wat het effect is van een beperking in bodem-nutriëntenaanbod op gewasgroei en verdamping. De modelresultaten laten zien dat het veronderstelde effect van stikstoftekort op gewasgroei en verdamping aantoonbaar is en gekwantificeerd kan worden met het huidige modelinstrumentarium. Hierbij is het aanbod van water en nutriënten in detail gemodelleerd. De vraagkant vanuit het gewas is relatief eenvoudig gemodelleerd en vereist nadere studie om operationele toepassingen (bijvoorbeeld schade-berekeningen) mogelijk te maken.