Publicaties

Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2011

Kesteloo, J.J.; Zweeden, C. van; Troost, K.

Samenvatting

In het voorjaar van 2011 is het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in de Oosterschelde, de Westerschelde, de Waddenzee en de Voordelta geïnventariseerd. De inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoerd ten behoeve van het beleid voor visserij, en is daarnaast ook van belang voor evaluatie van beheersmaatregelen en effectstudies in het kader van Natura 2000 en de natuurbeschermingswet.