Publicaties

Inhoudelijke voortgangsrapportage project: “Evaluatie van effecten en toepassingsmogelijkheden van kringlooplandbouw door zelfsturing”

Gerritsen, A.L.; Vries, W. de; Kros, J.; Stuiver, M.; Vellinga, Th.V.; Sonneveld, M.P.W.; Dolman, M.A.; Bouma, J.