Publicaties

Recreatie in groenblauwe gebieden : analyse data continu vrijteijdsonderzoek: bezoek leeftijd, stedelijkheidsgraad en activiteiten van recreanten

Donders, J.L.M.; Goossen, C.M.

Samenvatting

Om het recreatiegedrag te kunnen monitoren, zijn data van het Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) over de jaren 2006/2007, 2008/2009 en 2010/2011 geanalyseerd. Voor het CVTO worden wekelijks circa 350 personen van 0 jaar en ouder ondervraagd over hun vrijetijdsactiviteiten in de afgelopen week. Er is gekeken naar de omgevingen bos, natuurgebied, agrarisch gebied, park, recreatiegebied, water en zee. Per type gebied is een analyse gemaakt van de leeftijdsopbouw en stedelijkheidsgraad van de herkomst van de recreanten en de activiteiten die door de recreanten zijn uitgevoerd