Publicaties

Groene meters III : analyse van het stedelijk groen in G31 steden

Visschedijk, P.A.M.; Huizenga, M.

Samenvatting

In deel I van dit onderzoek is in 10 steden van de G30 onderzoek gedaan naar de oppervlakte openbaar groen per woning. Daarbij stond het kengetal 75 m2 groen per woning als streefgetal centraal. In het tweede deel van het onderzoek zijn alle steden van de G30 geanalyseerd. In de 2006 is Sittard-Geleen bij de G30 steden gevoegd zodat er nu sprake is van de G31. In dit derde deel van het onderzoek zijn alle 31 steden van de G31 geanalyseerd. Tevens zijn de in 2007 geselecteerde 40 aandachtswijken geanalyseerd.